Nicolaasparochie Purmerend "parochie van het jaar!"

Zaterdag 25 januari hield de RKK de jaarlijkse parochie-dag waarop de parochie van het jaar wordt gekozen. Dit jaar was in navolging van de impulsen die paus Franciscus heeft gegeven, gekozen voor projecten waarin zichtbaar wordt dat de kerk haar deuren wil openen en verbinding zoekt met de samenleving om de boodschap van het evangelie uit te dragen.

Dit jaar waren er drie genomineerde parochies: Deventer, Purmerend en de Sint Nicolaasbasiliek in Amsterdam. Aan het einde van de dag kon de jury de prijs uitreiken aan drie vertegenwoordigers van de parochie Purmerend met de Sint Nicolaaskerk (die sinds 1 januari deel uitmaakt van de grotere Maria Moeder van God-parochie). Purmerend heeft sinds een goed aantal jaren de voorheen protestantse kerk op de Kaasmarkt in het hart van de stad in gebruik. Er zijn allerlei initiatieven ontwikkeld, onder meer op caritatief, diaconaal gebied. Diaken Jack Noë is één van de voortrekkers daarvan.

Het aantal kerkgangers dat de zondagse eucharistievieringen bezoekt is in de afgelopen jaren flink gestegen tot meer dan 200 nu.

Ook de Sint Nicolaasbasiliek doet het heel goed met onder meer diaken Eugène Brussee en kapelaan Jim Schilder. In deze parochie is een voedselbank en medicijnbank opgericht en de mooie basilie wordt druk bezocht en kent ieder jaar de nodige 'nieuwe katholieken'.

De jury gaf bij monde van Leo Fijen duidelijk aan dat het moeilijk was geweest tussen deze beide parochies te kiezen en dat tenslotte de doorslag heeft gegeven dat Purmerend meer een 'gewone' parochie is in tegenstelling tot de basiliek die op een prominente plaats naast het Centraal Station in Amsterdam ligt. Op de derde plaats eindigde de parochie van Deventer waar in het centrum in samenwerking met de protestantse kerk een 'zwerfkerk' is geplaatst om het winkelend publiek en zwervende mensen op te vangen met een goed woord en iets lekkers. Ook de parochie van Deventer feliciteren we van harte met hun nominatie. Het Christoffelbeeld, de prijs voor de parochie van het jaar, is een uitdrukking van wat een parochie tot een bijzondere parochie draagt: dat die Christus draagt en zich voor Hem inzet, ook als Hij misschien niet zo direct herkenbaar is... Dinsdag 28 januari werd in een uitzending van RKK-tv aandacht geschonken  aan deze uitverkiezing, tijd: 16.30 uur. Zie uitzending gemist